Inschrijven nieuwe leden

Kinderen die 6 jaar worden vóór 1 januari van het huidige werkjaar, ofwel al in het 1e leerjaar zitten, en alle oudere kinderen kunnen lid worden van Scouts St.-Hubertus Waregem.

Het lidgeld voor 2023-2024 bedraagt € 50. Wie zich inschrijft na 1 maart betaalt € 25. Dit lidgeld moet betaald worden aan de takleider (verantwoordelijke van de tak).
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen het verminderd lidgeld aan. Contacteer hiervoor eerst de takleider of de hoofdleiding.

Nieuwe leden mogen 3 maal naar de vergadering komen zonder lidgeld te betalen.