Traditie

Onze tradities

Liederen

Avondlied

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om U te zingen
in ’t slapend woud ons avondlied
Wij danken U voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet.

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
Luist’rend fluist’rend kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree.

Kabouterlied

Een, twee, drie, vier,
Kabouters maken veel plezier.
Een, twee, drie, vier,
kabouterland is hier.
Want zonder glimlach bij de hand,
gaat niemand naar kabouterland
Een, twee, drie, vier,
kabouterland is hier.

Wetten

Welpen

De welp volgt de oude wolf, de welp is moedig en houdt vol.

Kabouters 

Kabouter is blij

Kabouter speelt mee

Kabouter doet graag pleziertjes

Kabouter luistert naar grote broer en grote zus

Kabouter luistert niet naar zichzelf

Jonggidsen / jongverkenners / givers

Wij zijn (jonggidsen / jongverkenners / givers)
Wij wagen het avontuur
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samen werken en beslissen
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen
Zelf zet ik al eens de eerste stap
Ik help graag waar ik kan
Ik wil winnen en kan verliezen
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal
Het leiding’s voorbeeld zal ons hierbij helpen.